Skip to content

Diensten van de Voorzitter

Jobfin@Live

Diensten van de Voorzitter

Onze FOD Financiën is zowat de grootste federale overheidsdienst van het land. Een job bij de Diensten van de Voorzitter houdt in dat je ten dienste staat van alle diensten binnen onze FOD én van onze 21.0000 medewerkers. Onze voornaamste taak bestaat erin om onze voorzitter, zeg maar onze CEO, en zijn directiecomité te ondersteunen. 

We zijn een strategische partner, die het management een handje toesteekt om van onze FOD Financiën een nog betere organisatie te maken, vooruitgang te boeken en klaar te zijn voor de toekomst! Willen we als organisatie succesvol zijn, dan moeten we in de volgende jaren blijven evolueren en moet het onze ambitie zijn om een leidende overheidsdienst te zijn. En dat is waar onze Diensten van de Voorzitter naar streven.

Wil je nog meer te weten komen over de Diensten van de Voorzitter? Surf dan naar de site van FOD Financiën.