Skip to content

Inning en Invordering

Jobfin@Live

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

De volgende collega’s die we je graag voorstellen, werken bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII). Hun taak? Zorgen voor een correcte inning van de schulden en uiteraard ook voor een snelle terugbetaling van tegoeden! Hierna verdelen ze het geld onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat enz. 

Nog niet genoeg gehad van de AAII? De website van FOD Financiën is dan de place to be!

Wist je dat? Het grootste deel van het belastinggeld naar de uitbetaling van de pensioenen gaat? Dus nee, helaas niet rechtstreeks in onze portemonnee!


Enkele getuigenissen

Kevin Maes
Srimanti Chatterjee