Skip to content

Patrimoniumdocumentatie

Jobfin@Live

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Onze collega’s van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn eigenlijk betrokken bij elke belangrijke stap in je leven. Dat komt omdat zij alle documentatie rond het roerend en onroerend patrimonium van de natuurlijke – en rechtspersonen bijhouden. Hypotheekrechten, de registratie- en successierechten, staatsgoederen, kadastraal inkomen … Allemaal termen waar zij heer en meester van zijn!

Wil je graag meer informatie over de verschillende taken en verantwoordelijkheden van deze administraties? Surf dan naar de site van FOD Financiën.

Wist je dat? Een overgroot deel van de oudste kaarten van België, kan je vinden bij onze collega’s van Patrimoniumdocumentatie!


Enkele getuigenissen

Aude Labeye
Jolien Neckebroeck